Leiderschap in Veranderen
Inspiratie: artikelen en boeken

Hier vindt u een selectie van artikelen en boeken die wij zelf hebben gepubliceerd, danwel die wij inspirerend vinden voor ons werk.

 

Boeken en artikelen

SV. overzichtsbeeld 1

De kern van Veranderen – Overzicht 1

De Kern van Veranderen - Overzicht 2

De Kern van Veranderen – Overzicht 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kern van Veranderen

In dit artikel brengen we de kernboodschap over veranderen. We schetsen hier onze redeneerlijn aan de hand van enkele opeenvolgende statements; het zijn soms net geen oneliners. Op deze manier zetten wij onze visie op veranderen kort en bondig uiteen.

 

Essenties van Verandermanagement – 4 ballen model

Vernieuwing, verbetering, aanpassing, verandering, innovatie, transitie, transformatie. Dit zijn de trefwoorden die organisatieverandering een hypeachtig karakter geven. Leergangen, conferenties en boeken, zolang ze de term ‘veranderen’ maar bevatten, lijkt belangstelling vanzelfsprekend. Dit is het eerste artikel in een serie van vijf over verandermanagement. Wij willen in deze vijf artikelen een veranderkundige aanpak aanreiken. Een aanpak die wij in de afgelopen tien jaar hebben ontwikkeld en veelvuldig toegepast. In dit eerste artikel introduceren we ons vierballenmodel en laten we zien hoe je daarmee kunt werken.

 

Essenties van Verandermanagement – 3 dilemma’s

Dit is het tweede artikel in een serie van vijf over verandermanagement. In deze tweede bijdrage gaan we in op een aantal veranderkundige dilemma’s.

 

Essenties van Verandermanagement – Veranderbreedte en -diepte

In deze derde bijdrage gaan we in op het denken over veranderen in veranderkundige lagen, of zoals wij het noemen ‘veranderordes’. Er wordt stilgestaan bij eerste-, tweede- en derde-ordeveranderingen en de consequenties voor een passende veranderkundige aanpak.

 

Essenties van Verandermanagement – Waardecreatie

In dit vierde artikel staan we stil bij vijf strategieën voor klantwaardecreatie.

 

Essenties van Verandermanagement – Derde orde veranderprocessen

In deze vijfde bijdrage staan we diepgaander stil bij derde-ordeveranderingen – veranderingen die zich eerst en vooral buiten de organisatie voltrekken, maar waarvan de organisatie wel degelijk deel uitmaakt.

 

Samenvatting De Kern van Veranderen

Een overzichtsartikel met ons gedachtengoed.

 

Nieuwe Business Modellen en 3e orde veranderen

Nieuwe business modellen voor derde orde verandervraagstukken.

 

 

Columns van Marco de Witte eerder gepubliceerd in ‘Over Management’

 

Column ‘Duivelse dilemma’s van derde orde

Column ‘Make a switch!’

Column ‘The success of the intervention depends on the interior condition of the intervenor’ 

Column ‘MaakHetMee 2014: een belichaamde ervaring!’

Column ‘Niet managers maar leiders!’

 

 

home