Leiderschap in Veranderen
Vision: connect with others
verbinden met anderen

Verbinden met anderen

 

Leiderschap is het verbinden van mensen aan een idee. Het hebben van volgers maakt je een leider. Daarmee is het vermogen je te verbinden aan anderen dus cruciaal. Leiderschap ontwikkelen richt zich op het stimuleren van 4 vermogens:

  • Vergroten van zelfbewustzijn, waarbij via reflectie een bredere blik wordt verkregen op de manier waarop de persoon zijn interacties met de omgeving vormgeeft;
  • Vergroten van zelfbesef in het moment waarop de interactie plaatsvindt (voeling met jezelf en de omgeving), waardoor de mogelijkheid tot schakelen in gedrag toeneemt;
  • Vergroten van zelfsturend vermogen; het maken van bewuste keuzes in het eigen gedrag en deze keuze omzetten in handelen;
  • Zelfverantwoordelijkheid; het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag in contact met de ander en gericht op het onderhouden van zinvolle en duurzame relaties in de werkcontext.

Leiders weten deze 4 vermogens toe te passen op verschillende niveaus. Ontwikkeling gaat in onze ogen namelijk verder dan het trainen van nieuw gedrag en/of het opdoen van nieuwe kennis en ervaring. Om dit te illustreren gebruiken wij graag de logische denkniveaus van Bateson.

Piramide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het model werkt cumulatief. Een verandering op het niveau ‘overtuigingen’ resulteert in veranderingen op de 3 onderliggende niveaus, terwijl een verandering op het niveau van ‘gedrag’ alleen resulteert in veranderingen op het niveau ‘omgeving’. Veranderingen op lagere niveaus kunnen soms (maar dus niet altijd) veranderingen op hogere niveaus teweegbrengen. Hoe hoger het niveau waarop de verandering plaatsvindt, des te krachtiger en duurzamer is het effect.
Dit model bevestigt de ervaringen dat ongewenst gedrag niet verdwijnt als je alleen de omgeving (andere baan, andere partner, ander huis et cetera) verandert. Na verloop van tijd zal ook in een andere omgeving hetzelfde gedragspatroon weer zichtbaar zijn. Dit geldt eveneens voor het enkel trainen van nieuw gedrag. Als er beperkende overtuigingen zijn, zal de persoon moeilijk in staat zijn dit nieuwe gedrag duurzaam in te zetten. Ook als een persoon niet over de benodigde capaciteiten (vaardigheden) beschikt wordt dit lastig. Het motto is dus kennis en ervaringen opdoen en ontwikkelen op ‘zo hoog mogelijk niveau’!

 

beweging creëren en resultaten halen persoonlijk leiderschap  terug naar visie 

 

home