Leiderschap in Veranderen
Inspiratie

Resultaat behalen in complexe transities

 

Het resultaatgericht werken aan complexe transities vraagt van leiders een grote mate van kunnen leven in en met spanningsvelden en (schijnbaar) onverenigbare tegenstellingen. Diverse leiderschapsvragen spelen een rol:

 

    • Hoe kunt u, in de kern van de verandering waar complexe spanningsvelden zich aandienen, effectief sturing geven aan uw eigen leiderschapsgedrag ten dienste van de gewenste transitie en in samenwerking met belangrijke anderen?

    • Hoe draagt u bij of doet u afbreuk aan de transitie door uw eigen trigger points? Waar moet u bij uzelf langs om zelf in beweging te komen?

    • Weet u de analyse te maken, een visie te ontwikkelen en beweging te creëren? In welke volgorde?

 Inspiratie

 

Wij koppelen in de begeleiding van u en uw organisatie transformationeel leiderschap aan transitieprocessen. Wij geloven in de kracht van het werken met polariteiten. In onze benadering combineren wij invalshoeken uit de bedrijfskunde, veranderkunde, psychologie en de wereld van de kunsten en hebben daarin een heel eigen aanpak en werkwijze. Daarbij versterken de  academische blik en praktijkervaring elkaar, zodat er lenigheid ontstaat. Een lenigheid die in onze ogen van uitermate belang is om samen met u echte, zinvolle resultaten te behalen.

 

Graag tonen we u hier enkele films, video’s, artikelen en boeken die we zelf hebben ontwikkeld of ons hebben geïnspireerd.

Films en Video’s Artikelen en Boeken