Leiderschap in Veranderen
Ons werk

Onze aanpak kenmerkt zich door het verleiden van leiders en professionals zelf in beweging te komen om verander- en ontwikkelvraagstukken tussen en in organisaties aan te pakken. We vertrouwen erop dat als we ieders potentieel kunnen aanboren en samen een lokkend perspectief kunnen creëren, beweging schijnbaar vanzelf ontstaat.

 

DSC01299

Onze interventies zijn gericht op het systeem: alle spelers die met elkaar het systeem vormen zijn daarom betrokken: get the system in the room! Enkele uitgangspunten:

  • de werk- en leeromgeving hebben zoveel mogelijkoverlap
  • steeds koppelen van persoonlijke en leiderschapsontwikkeling aan het leveren van een bijdrage aan de organisatieontwikkeling
  • betrokkenen uitdagen verantwoordelijkheid te nemen voor het veranderen van zichzelf en de omgeving
  • het gehele systeem van directie, medewerkers, klanten en overige actoren gelijkwaardig laten participeren in een uitdagend ontwikkelproces.

 

Kijk voor een meer specifieke toelichting op de verschillende aspecten van ons werk bij:

dienstverlening

 

 

Aan de hand van diverse praktijkcases en een kennismaking met enkele van onze opdrachtgevers en partners, geven we u ook graag meer inzicht in de wijze waarop we werken en met wie.

cases partners opdrachtgevers