Leiderschap in Veranderen
Organisatie ontwikkeling

 

In onze begeleiding van organisatie ontwikkeling onderscheiden we drie aanpakken, die aansluiten op de orde van de vraagstukken die in uw organisatie spelen.

 

Bij de eerste-ordevraagstukken gaat het om het veranderen c.q. verbeteren van een bepaald aspect in de bestaande organisatie (voorbeeld: de organisatiestructuur herontwerpen of een nieuw voorraadsysteem introduceren). De organisatiekundige opgave is de ‘running business’ beter te laten presteren. De veranderkundige opgave is de performance van de organisatie te verbeteren, te versnellen, efficiënter aan te pakken. Het adagium is ‘meer met dezelfde, liefst met minder middelen’.

 

In de tweede orde transformeert de organisatie. Het moet integraal anders in de organisatie. Het organiseerparadigma past niet meer en dus moet er een integraal nieuw businessmodel of organisatieconcept worden ontwikkeld. Zowel businesspropositie, strategie, structuur, technologie, de medewerkers als de cultuur staan in onderlinge samenhang ter discussie. Het moet veranderkundig niet beter met minder middelen, het moet echt anders. Het gedrag van medewerkers, de cultuur moet veranderen; in alle haarvaten wordt het anders. De scope wordt groter, de systeemgrenzen worden breder, de randen van het organiseren worden afgetast of overschreden. Uiteindelijk is de kern het verlaten van de bestaande organisatiekundige configuratie en op weg gaan naar een nieuwe configuratie binnen – en zo nodig buiten – de organisatie.

 

organisatie ontwikkeling

 

De essentie van de derde orde is het loslaten van het gedachtegoed uit de eerste en tweede orde, namelijk dat organisaties de eenheid van veranderen zijn.  Transities vatten we op als ingrijpende veranderingen waarbij meerdere organisaties en instanties betrokken zijn en die van lange duur zijn. Ze eisen dat niet alleen de inhoud, maar ook de spelregels ter discussie worden gesteld en veranderen. Transities kunnen ook wel beschouwd worden als systeeminnovatie of het veranderen van de maatschappelijke structuur en cultuur, het socio-technologische regime, en de institutionele arrangementen die daar uitdrukking van zijn. De sturingsfilosofie achter ‘transitiemanagement’ is niet doelgericht, maar procesgericht. Transities zijn gericht op toekomstbeelden die in samenspraak zijn gecreëerd. Het wordt gekenmerkt door procesmanagement en draagvlak- ontwikkeling.  Dit betekent een gezamenlijke zoektocht van allerlei relevante partijen, aansluitend bij de beleidscyclus van voortdurend leren, experimenteren, ervaren, vooruitzien en terugkoppelen.

 

Samen met u verkennen we welke vraagstukken in uw organisatie spelen en van welke orde die zijn. Vervolgens gaan we in co-creatie met u aan de slag als uw adviseur, coach en/of waar nodig trainer. Kijkt u voor voorbeelden van uitgevoerde organisatie ontwikkeltrajecten eens bij cases.

 

leiderschapstrajecten inspiratie sessies ondersteuning van managementteams

home