Leiderschap in Veranderen
Maaike Arends

148X6611-bewerkt

Ik word geboeid door de zoektocht van mensen naar verbinding; verbinding met zichzelf, verbinding met hun leefomgeving. Ik geloof dat wanneer de mens ‘in verbinding’ is, deze mens in staat is tot ‘excellente prestaties’, zowel individueel als samen met anderen. Ik krijg energie van mensen die trots kunnen zijn op hun eigen kracht en weten waar hun toegevoegde waarde zit. Mensen ook die het aandurven eerlijk te bekennen dat zij ook kanten hebben waar nog ontwikkeling mogelijk is.

 

Maaike Arends studeerde Sociale en Organisatiepsychologie en raakte van meet af aan gefascineerd door de dynamiek die in organisaties zicht- en voelbaar is tijdens organisatieveranderingsprocessen. Juist daar waar de het normale ineens niet meer de werkelijkheid is, dienen mogelijkheden zich aan voor groei en ontwikkeling. Beweging creëert spanning op de natuurlijke patronen van een persoon, van de groep en van de organisatie. Culturele aspecten die eerder niet waargenomen werden omdat zij deel waren van het normale, worden ineens zichtbaar. Oude oplossingen lijken ineens niet meer te werken. Precies daar waar de dilemma’s zich aandienen, ziet Maaike haar toegevoegde waarde. Niet om de dilemma’s op te lossen, wel om mensen te ondersteunen in het leren werken met deze dilemma’s.

 

Gebruikmakend van haar onderzoeksspecialisatie en haar jarenlange praktijkervaring in het begeleiden van organisaties in het creëren van zinvolle beweging, zit haar kracht vooral in het bewustmaken van gedragspatronen en de rol die deze patronen vervullen in een organisatiesysteem. Vervolgens weet zij mensen te inspireren om vanuit een gedragen visie en transparante doelstellingen, verantwoordelijkheid te nemen om te komen tot daadwerkelijke en duurzame verandering. Thema’s die haar in deze context bijzonder intrigeren zijn (persoonlijk) leiderschap, emoties en emotioneel gedrag in verandering, effectieve communicatie en samenwerking.

 

Als kerndocent, trainer en coach maakt zij onderdeel uit van de faculty van TSM Business School en AOG school of management. Tevens is zij lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie).

 

Michiel Nannen   Marco de Witte

 

home