Leiderschap in Veranderen
Marco de Witte

Veranderen voelt vaak als fietsen in mul zand. Zwetend en puffend komt de verandering maar al te vaak tot stilstand, terwijl er hard aan wordt getrokken. De verandering blijft hangen, de veranderdoelen worden niet bereikt of blijken niet geborgd. Juist omdat het zo vaak mislukt zijn veranderkundigen op zoek naar het ‘succesrecept’.  Ik geloof niet dat er ‘one best way to change’ bestaat. Wel is er een aantal ingrediënten bekend. Het gaat allereerst om een samenhangend antwoord op vier centrale vragen; waarom, wat, hoe en ik. Simpele vragen die menig verandermanager in de praktijk onbeantwoord laat. En dan de grootste opgave; het managen van drie veranderkundige dilemma’s. Allereerst het dilemma van deel (de verandercasus) en geheel, dan die van inhoud en betekenisverlening en tenslotte, de meest uitdagende, het verbinden van ratio en emotie. Medewerkers zijn onvoldoende ‘gewired’ en houden niet van veranderingen. Echter, organisaties hebben het vanwege hun drang tot overleven nodig. Over dilemma’s gesproken!

 

Marco de Witte is een bevlogen adviseur, docent, spreker en coach op het gebied van verandermanagement en gedragsverandering. Hij raakte tijdens een succesvolle academische carrière gefascineerd door het verbinden van theorie en praktijk. In 2003 begon hij zijn eigen adviespraktijk. Hij was jarenlang partner bij HGRV Adviseurs Managers.

 

Hij werkt al gedurende decennia aan veranderkundige vraagstukken. Als geen ander vertaalt hij op een heldere en inspirerende manier wetenschappelijke inzichten uit strategie- en verandermanagementliteratuur naar waardevolle concepten en praktijken voor managers. Zijn kracht ligt in het inspirerend begeleiden van raden van bestuur, directie, managers en managementteams in het maken van consistente veranderplannen en het implementeren daarvan.

 

Marco de Witte is tevens verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is als (kern)docent actief in commercieel (post) doctoraal onderwijs (zowel open inschrijvingen als in-company). Samen met Jan Jonker en Maurits Jan Vink stelde hij ‘Essenties van Verandermanagement’ samen. En met dezelfde Jan Jonker publiceerde hij onlangs ‘De Kunst van Veranderen. Bewegen naar de kern’. Er zijn drie actuele veranderkundige thema’s die hem bezighouden: derde orde veranderingen (ook wel transitiemanagement genoemd), de rol van emoties in gedrags- en organisatieverandering en het persoonlijk leiderschap in veranderen.

 

Michiel Nannen    Maaike Arends

 

home