Leiderschap in Veranderen
Michiel Nannen

Prof.dr. Joseph Kessels over Michiel:

Michiel Nannen

Het veelzijdige talent van Michiel Nannen heeft zich kunnen ontwikkelen in verschillende werelden. De economische wetenschap leverde zijn academische opleiding. Zijn docentschap aan de business school bracht hem in aanraking met veel managers in tal van organisaties. In zijn leiderschap aan in de kunstensector bij o.a. het stadsgezelschap voor de Dans van Amsterdam verkende hij lastige opgaven die te maken hadden met bedrijfsvoering, ondernemerschap en verantwoordelijkheid. Als programmamanager, ontwerper en trainer/coach bij TSM kon hij uitgroeien tot een zeer succesvolle consultant die niet alleen de taal van de leidinggevende verstaat, maar deze ook kan aanmoedigen en ondersteunen bij het nemen van ingrijpende beslissingen. Hij doet dat op een authentieke manier, wars van modieuze tricks of the trade, juist ook omdat hij in zijn eigen leven onconventionele en gedurfde keuzes heeft gemaakt. Met zijn serieuze professionele ontwikkeling in de theaterwereld is hij als geen ander in staat om vensters te openen voor de verbeelding, om zo nieuwe mogelijkheden te laten zien.  Hij maakt het mogelijk om verbanden te leggen die logisch en rationeel niet voor de hand liggen, maar die wel een uitweg bieden als de gebaande paden geen perspectief meer bieden. En dat alles doet hij op een bijzonder prettige en innemende manier. Hij schept een ruimte waarin je jezelf kunt zijn en creëert de veiligheid die nodig is om te durven experimenteren met spannende nieuwe aanpakken. Waar nodig kan hij op een respectvolle wijze de confrontatie organiseren, niet om pijn te doen, maar om met scherpte een nieuw inzicht te verwerven. Bij hem kan dat, want je voelt je volledig op je gemak, ook al laat hij je ongemakkelijke grenzen verkennen.’

 

Michiel Nannen is een ondernemende, verbindende en doortastende managementadviseur, trainer/coach en interim-manager. Vanuit zijn achtergrond in Bedrijfseconomie (Rijksuniversiteit Groningen) én in Theater (hij werd opgeleid als acteur/performer bij Theaterschool de Trap en HIDA) verbindt hij succesvol scherpe analyse, gedurfde interventies en oog en oor voor ratio, gevoel en fysieke gewaarwording. Gedurende zijn carrière als business consultant en management trainer/coach sinds 1998, heeft hij zich gespecialiseerd in het begeleiden van organisatieverandering en leiderschapsontwikkeling. Hij volgde diverse aanvullende opleidingen op deze vakgebieden bij gerenommeerde instituten. Hij heeft met name grote ervaring in technische sectoren (o.a. ingenieursbranche, bouw- en baggerwereld) en artistieke sector (m.n. de grotere Nederlandse professionele podiumkunsten organisaties).

 

Vanaf 2007 specialiseerde hij zich in het versnellen van leiderschapsontwikkeling en innovatie door het verbinden van de kwaliteit van podiumkunstenaars met het bedrijfsleven. In de loop der jaren heeft hij in dit veld een krachtige eigen stijl en aanpak ontwikkeld die hij succesvol toepast bij diverse multinationals, Nederlandse ondernemingen, de (rijks)overheid en in leerprogramma’s bij business schools en management instituten. Sinds 2008 is hij ook in diverse functies betrokken bij het stadsgezelschap voor de dans van Amsterdam (ICK) van Emio Greco en Pieter C. Scholten. Michiel Nannen is kerndocent persoonlijk leiderschap bij TSM Business School en AOG school of management en lid van de Orde van organisatiekundigen -adviseurs (Ooa).

 

Maaike Arends    Marco de Witte

 

home